Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Nieuw ontslagrecht - Wettelijke regeling

Het huidige kabinetsvoorstel is van de baan. Toch heeft de Minister Donner een rotsvast geloof in eigen kunnen. De vernieuwing van het ontslagrecht wordt niet zomaar door hem opgegeven. Dit, ondanks het feit dat het maatschappelijk veld (met uitzondering van het CDA) daar anders over denkt. De minister blijft optimistisch en bericht na afloop van het zogeheten "Torentje-overleg" op 20 november 2007 als volgt. We citeren:

"Goedenavond. We hebben zojuist overleg gehad in het Torentje. En we hebben met elkaar de conclusie getrokken dat wij een aantal zaken voorop willen stellen. Dit kabinet is begonnen met een ambitieuze doelstelling ten aanzien van mensen aan het werk krijgen. Tweehonderdduizend banen extra in deze kabinetsperiode, zorgen dat arbeidsparticipatie van 70% nu groeit naar 80% in 2016. Dan hebben we te maken met een aantal lastige dossiers, bijvoorbeeld de modernisering van de arbeidsovereenkomst is een gevoelig onderwerp en het is ook wel gebleken dat we op dat punt elkaar niet zomaar raken. Toen hebben we gezegd: wij willen elkaar vinden op het punt van het bereiken van deze doelstelling. Dat betekent dat een commissie van deskundigen aan de slag gaat die voor 1 juni zal rapporteren om te kijken van: wat zijn instrumenten die het beste werken om mensen aan de slag te krijgen. Intussen gaan we gewoon door met die zaken die we zelf hebben voorgenomen om de participatie in Nederland te vergroten. We willen mensen aan de slag helpen, ook diegenen die misschien een langere tijd aan de kant staan. We willen dat ze gaan meedoen. En het algemene beeld is dit: de route heeft ons een tijdje verdeeld gehouden maar uiteindelijk hebben we elkaar weer gevonden op datgene wat we eerder aan ambitie naar voren hebben gebracht. Dat heeft ons gebonden, dat is vandaag nog eens vastgesteld en zo gaan we ermee aan de slag. Dat is wat hier aan de orde is geweest. En laat ik vertellen dat de bespreking betrekkelijk kort heeft kunnen duren, we gaan onverminderd weer aan de slag."

Kortom, het is niet aannemelijk dat het ontslagrecht op korte termijn wordt gewijzigd. Desalniettemin is het interessant te vernemen wat de commissie van deskundigen rapporteert. Wij houden u op de hoogte.