Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Bij Witberg Hoorn Advocaten weet u zeker dat uw zaak wordt behandeld door een ervaren advocaat. Daarnaast houden we u als cliënt via nieuwsbrieven op de hoogte van actualiteiten op het gebied van jurisprudentie en wetgeving die van belang zijn voor de arbeidsrechtpraktijk.

Voorts staan de advocaten van Witberg Hoorn Advocaten diverse instellingen in de gezondheidszorg en beroepsbeoefenaren in gezondheidsrechtelijke kwesties bij. Onder andere het adviseren en procederen bij tuchtcolleges behoren tot de activiteiten van dit praktijkgebied. Ook kunt u denken aan kwesties zoals inzage in een medisch dossier, personeelsgeschillen, medezeggenschap, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en situaties waarbij patiënten de toegang tot een zorginstelling moet worden ontzegd. De advocaten van Witberg Hoorn Advocaten onderscheiden zich in het gezondheidsrecht door kwaliteit, betrokkenheid en servicegerichtheid.

Ook zijn wij goed op de hoogte van de Wet Normering Topinkomens (WNT), die van toepassing is op bestuurders en toezichthouders werkzaam bij de overheid of in semipublieke sectoren (de zorg, het onderwijs, de kunsten, woningcorporaties en zorgverzekeraars). Wij adviseren u graag over de (on)mogelijkheden van deze wet, zowel voor wat betreft de topfunctionaris als voor de organisatie.

Tevens is Witberg Hoorn Advocaten thuis in het onderwijsrecht. Het kantoor is bekend met de diverse CAO’s en commissies van beroep. Zij is gespecialiseerd in onderwijsrechtspositie en de bij die rechtspositie behorende uitkeringen.