Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Specialist arbeidsrecht

Alle advocaten werkzaam bij Witberg Hoorn Advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Niet alleen zijn zij nagenoeg uitsluitend werkzaam op dit rechtsgebied, maar hebben zij zich ook aangesloten bij de in de arbeidsrecht gespecialiseerde verenigingen. Dit betreffen met name de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Arrondissement Breda/’s-Hertogenbosch (VAA), Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA). Zoveel mogelijk volgen de advocaten werkzaam bij Witberg Hoorn Advocaten ook specialistische opleidingen hiertoe. Het merendeel van de advocaten heeft dan ook een post academische opleiding gevolgd bij de Grotius Academie, PALA of gelijksoortige specialisatieopleiding.

Daarnaast publiceren de medewerkers regelmatig in vakbladen op gebied van arbeidsrecht. Dit betreffen met name het Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Praktijk (TAP) en nieuwsberichten voor Sdu Opmaat Arbeidsrecht.

De vakbekwaamheid van de medewerkers wordt op peil gehouden door het volgen van juridische cursussen, zoals actualiteiten arbeidsrecht. Daarnaast wordt de vakbekwaamheid versterkt door het deelnemen aan vaktechnisch overleg. Tijdens dit overleg worden de diverse juridische vakbladen besproken, de meest recente jurisprudentie en ook wettelijke regelgeving.

Daarbij is het beleid binnen ons kantoor dat naast de accountmanager van uw dossier ook een andere medewerker fungeert als back-up. Dit leidt ertoe dat u te allen tijde een jurist kunt raadplegen met betrekking tot vragen over uw dossier. In dit kader vindt er ook binnen kantoor collegiaal overleg plaats met betrekking tot de behandeling van de verschillende dossiers. Voor zover nodig wordt hierbij ook advies gevraagd van juristen buiten kantoor welke gespecialiseerd zijn op het gebied van fiscaal recht, ondernemingsrecht, huurrecht of ieder willekeurig ander rechtsgebied. Zo wordt de benodigde kennis in huis gehaald zonder dat u te maken krijgt met meerdere aanspreekpunten. Immers, vanuit Witberg Hoorn Advocaten heeft u altijd één accountmanager die verantwoordelijk is voor uw dossier.