Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

De NOW 3 (Update 8)

Publicatie wettekst NOW3

De NOW 3 is per 1 oktober jl. de derde tranche van de Tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. De regeling is opgedeeld in drie keer drie maanden (lees: 3e, 4e en 5e tranche). De tranches kunnen die ondernemers afzonderlijk aanvragen. In de derde tranche (1 oktober 2020-31 december 2020) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, en kan de loonsom met 10% dalen. In de vierde tranche (1 januari 2021-31 maart 2021) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70%, met een loonsomvrijstelling van 15%. In de vijfde tranche (1 april 2021-30 juni 2021) gaat het om een maximaal vergoedingspercentage van 60% van de loonsom, met een loonsomvrijstelling van 20%. Bij alle drie de tranches blijft de forfaitaire opslag (van 40%) in stand. De tegemoetkoming wordt gemaximeerd op eenmaal het maximum dagloon (€ 4.845 per maand). Verschillen NOW-2 en NOW-3 -De korting in het geval van bedrijfseconomisch ontslag vervalt. -Een inspanningsverplichting voor de werkgever om werknemers die afvloeien naar nieuw werk te begeleiden. De korting van 5% wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft gezocht met het UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl hij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/10/09/3e-tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-werkgelegenheid