Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Q&A over corona, loondoorbetaling, thuiswerken

Veel vragen zijn corona gerelateerd.  Een werknemer wil zich niet laten vaccineren, maar krijgt corona en is lang ziek. Wat geldt in deze situatie? Moet je echt met elke werknemer apart een thuiswerkovereenkomst sluiten, of kun je volstaan met een thuiswerkregeling? En mag je als werkgever stimuleren dat werknemers zich laten vaccineren? Moet je als werkgever een quarantaine van een niet-gevaccineerde doorbetalen? In deze Q&A’s lees je hoe het zit!

1, Een werknemer wil zich niet laten vaccineren. Hij krijgt corona en is lang ziek. Wat geldt hiervoor?

Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever in beginsel het loon doorbetalen, ongeacht de aard van de ziekte. Dat geldt ook als de werknemer er bewust voor heeft gekozen om zich niet te laten inenten tegen corona. Als ziekte veroorzaakt is door opzettelijk handelen van de werknemer, mag de werkgever het loon inhouden. Hier is echter niet snel sprake van. Zelfs als ziekteverzuim het gevolg is van een verslaving of een ongeluk bij het uitoefenen van een gevaarlijke sport, oordelen rechters meestal dat er geen sprake is geweest van opzet om ziek te worden.

2. Een werknemer meldt dat zij niet gevaccineerd is en dat zij in quarantaine moet vanwege haar positief geteste zoontje. Moet de werkgever het loon doorbetalen?

Als de medewerkster gevaccineerd zou zijn dan zou zij gewoon op het werk kunnen verschijnen en niet in quarantaine hoeven. Omdat de medewerkster ervoor heeft gekozen om zich niet te laten vaccineren moet zij wel in quarantaine. De werkgever betaalt dit omdat er geen vaccinatieplicht is. Thuiswerken is wel een optie, maar niet ieder werk is hiervoor geschikt.

De site van RIVM spreekt over een kortere termijn (5 dagen) als de medewerkster na 5 dagen (na haar laatste contact met haar zoontje) een test doet en negatief wordt getest dan mag zij gewoon weer naar het werk toe. Als er op het werk contact is met kwetsbare mensen dan adviseert RIVM om uit voorzorg contact met deze mensen te vermijden tot en met dag 10 na het laatste contact met iemand met COVID-19.

3. Hoe ga je om met werknemers die niet naar kantoor willen komen, omdat ze zich niet veilig voelen onder niet- gevaccineerde collega’s?

Uitgangspunt is dat de werkgever bepaalt – binnen de grenzen van de redelijkheid – hoe en waar gewerkt wordt. De werkgever bepaalt in principe dus ook of thuis of op kantoor gewerkt moet worden, maar als de werknemer een hele goede reden heeft om ofwel thuis ofwel op kantoor te werken, dan moet de werkgever dat wel serieus in overweging nemen. En als de reden goed genoeg is, dan moet de werkgever ook moeite doen om de werknemer tegemoet te komen.

4. Mag je een verzoek tot thuiswerken afwijzen?

Je mag een verzoek tot thuiswerken afwijzen. Doe dit schriftelijk en leg uit waarom je het verzoek afwijst. Je hoeft daar geen zwaarwichtig bedrijfsbelang voor te hebben.

5. Is de werkgever verplicht een thuiswerkvergoeding te betalen?

Werknemers hebben geen recht op een extra vergoeding voor thuiswerken. Het mag wel. Je kunt bijvoorbeeld een vergoeding geven voor gebruik van gas, water en licht en koffie of thee. Maak dan gebruik van onze regeling voor de thuiswerkvergoeding. Per 1 januari 2022 wordt een onbelaste thuiswerkvergoeding geïntroduceerd van maximaal € 2,- per dag.

6. Is het invoeren van een thuiswerkbeleid voldoende? Of moet je met elke werknemer een thuiswerkovereenkomst sluiten?

Een thuiswerkregeling is een algemene regeling, die je toevoegt aan het personeelshandboek. In de thuiswerkregeling neem je op wanneer werknemers thuis mogen werken en welke algemene regels gelden. In een thuiswerkovereenkomst leg je de individuele afspraken met de werknemer weer, bijvoorbeeld op welke dagen iemand thuiswerkt en hoe het contact met de leidinggevende verloopt.

Een thuiswerkovereenkomst moet worden ondertekend door beide partijen. Werknemer en werkgever moeten deze afspraken nakomen. Ons advies is om zowel een thuiswerkregeling op te stellen, als thuiswerkovereenkomsten te sluiten met werknemers die structureel thuiswerken. Maak gebruik van onze thuiswerkovereenkomst.

7. Mag je voorwaarden stellen aan thuiswerken? Bijv.: geen kinderen thuis op de thuiswerkdag?

Als het thuishouden van de kinderen ten koste gaat van de arbeidsproductiviteit, kun je het gesprek hierover aangaan met de werknemer en kijken welke oplossing mogelijk is. Je kunt een werknemer niet verplichten om opvang te regelen, maar je kunt wel vragen of een werknemer bij verminderde productiviteit weer naar kantoor komt. Je moet de verminderde productiviteit wel ergens op staven. Het is daarom raadzaam om dit in goed overleg met de werknemer op te lossen.

 8. Mag je stimuleren dat werknemers zich laten vaccineren?

Als werkgever kun je werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. Je kunt werknemers alleen vragen om zich te laten vaccineren, in verband met de veiligheid op de werkvloer. Een werknemer hoeft geen antwoord te geven op dit verzoek. Het is niet verboden om vaccinatie te stimuleren, maar meer kun je niet doen. Je kunt het vaccineren wel faciliteren door vaccinatie- afspraken toe te staan onder werktijd.