Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Ook vrijwilligers vallen onder de bescherming van artikel 7:658 lid 4 BW!

Je vraagt het je af. Worden vrijwilligers op dezelfde wijze beschermd als werknemers, indien zij schade oplopen in de uitoefening van hun werkzaamheden? Ja, aldus de Hoge Raad in zijn uitspraak van 15 december 2017. Artikel 7:658 lid 4 BW is van overeenkomstige toepassing; ook vrijwilligers kunnen vergoeding van schade vorderen van degene voor wie zij activiteiten verrichten.

Lees snel verder in onze blog voor SDU via bijgaande link.

Indien u naar aanleiding van deze blog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Voor werkgevers die gebruik maken van de inzet van vrijwilligers, is het belangrijk dat bezien wordt of de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI & E) op orde en up to date is. Zo niet, dan moeten mogelijk maatregelen worden getroffen. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. U kunt ons bereiken via: 040 – 2155244 of .