Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Monitor Arbeidsmarkt oktober 2017

De Nederlandse arbeidsmarkt trekt in rap tempo aan. Kraptes op de arbeidsmarkt leveren een nieuwe uitdaging op. Aan de andere kant blijkt de Wwz een (structureel) verhogend effect te hebben op het WW-volume.

De Monitor Arbeidsmarkt oktober 2017 van het ministerie SZW geeft een uitgebreide analyse van:

- de Nederlandse arbeidsmarkt;
- de ontwikkeling van de werkgelegenheid en werkloosheid; 
- de actuele status ten aanzien van inkomenswaarborg en re-integratie.