Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

STECR Werkwijzer Verslaving en Werk Middelengebruik en (dis)functioneren op het werk is verschenen. Zie www.stecr.nl voor overige werkwijzers waaronder STECR Werkwijzers Arbeidsconflicten en Communictie & Privacy bij de verzuimaanpak