Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Afwijzing sollicitant wegens te veel werkervaring is discriminatie!

Onlangs oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat Essent een sollicitant discrimineerde door bij de afwijzing voor de functie van Senior Auditor een voorkeur uit te spreken voor een kandidaat met vijf tot tien jaar werkervaring.

Wat speelde er?
Een man van 59 jaar oud solliciteerde bij Essent naar de functie van Senior Auditor. Essent wees hem af. Daarbij gaf het bedrijf aan een voorkeur te hebben voor iemand met vijf tot tien jaar werkervaring. Volgens de man voldeed hij aan alle functie-eisen, maar had hij meer dan tien jaar werkervaring. Door hem mede vanwege een teveel aan werkervaring af te wijzen, discrimineerde het bedrijf hem als oudere sollicitant. Volgens Essent was geen sprake van leeftijdsdiscriminatie, omdat de man ook om andere redenen niet aan het profiel voldeed.

Oordeel College voor de Rechten van de Mens
Het College stelt vast dat de voorkeur voor een kandidaat met vijf tot tien jaar werkervaring mede een rol speelde bij het besluit om de man af te wijzen. Daarmee discrimineerde Essent hem indirect vanwege zijn leeftijd. Dat er mogelijk ook andere redenen waren om hem voor de functie af te wijzen, maakt dat niet anders. Essent stelt vanwege de samenstelling van het team de voorkeur te hebben voor iemand met vijf tot tien jaar werkervaring. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat de teamleden dezelfde leeftijd hebben, omdat deze dan min of meer tegelijk met pensioen gaan. Omdat Essent daarmee verwijst naar de grond leeftijd, is dat geen rechtvaardiging voor discriminatie op die grond. Het oordeel van het College luidt daarom: Essent heeft jegens de man verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

Gelijkebehandelingswetgeving
Voorkom discriminatie in een vacaturetekst of tijdens een sollicitatieprocedure! Verstrek niet meer informatie bij een afwijzing dan noodzakelijk. Volstaan kan bijvoorbeeld worden met de mededeling dat een andere kandidaat beter op het profiel aansluit.

Op grond van diverse wetgeving op het gebied van gelijke behandeling is discriminatie tijdens een sollicitatieprocedure verboden. Een leeftijdseis mag niet zonder gegronde reden in een vacaturetekst worden opgenomen. Een goede reden voor afwijzing op grond van leeftijd is bijvoorbeeld het waarborgen van de continuïteit binnen een bedrijf, of omdat voor de functie een duur opleidingstraject noodzakelijk is en het bedrijf daarvan een langere periode de vruchten wil kunnen plukken. Indien in een vacaturetekst wordt gevraagd om een 'junior' dienen de redenen voor het stellen van deze eis wel in de vacaturetekst te worden vermeld.

Verder mag zwangerschap geen reden zijn voor afwijzing bij een sollicitatie. Vragen naar een eventuele kinderwens is ook niet toegestaan. Discriminatie vanwege een handicap/chronische ziekte of discriminatie op grond van afkomst of geloofsuitingen zijn andere vormen die in Nederland voorkomen.

Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens vindt u via bijgaande link.

Vragen? Neem contact met ons op via: 040 – 2155240 of info@witberghoorn.nl.