Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Nadere regels met betrekking tot de Compensatiereling

Vrijdag 13 december jl. heeft Minister Koolmees aan het einde van de dag een brief aan de Kamer gestuurd met daarin relevante informatie over slapende dienstverbanden. Twee aspecten zijn van belang.

 Maximering compensatie transitievergoeding

  1. De ‘brutoloon’-voorwaarde in de compensatieregeling (het zogenoemde ‘tweede maximum’) zal alsnog NIET per 1 april 2020 in werking treden (bijvoorbeeld vervroegde IVA-, WGA-, WAZO-, WAJONG-, of ZW-uitkering (no-riskpolis), etc.). Dit wordt nog onderzocht omdat op grond van de compensatieregeling deze uitkeringen niet als ‘loon tijdens ziekte’ zijn te beschouwen, waardoor een lager bedrag zou worden gecompenseerd.

 Hoge Raad beslissing van 8 november 2019 inzake beëindiging slapende dienstverbanden

  1. UWV zal ook vergoedingen (beëindigingen op verzoek van de werknemer) compenseren;
  2. Een beëindigingsovereenkomst gesloten in 2019 met een einddatum in 2020 wordt toch conform de spelregels van 2019 afgewikkeld;
  3. Het overgangsrecht voor compensatie wordt NIET aangepast. Hierdoor zal UWV vanaf 2020 de transitievergoeding compenseren aan de hand van de nieuwe spelregels, ook als het einde van de 104-weken-wachttijd vóór 2020 is gelegen en de oude/hoge transitievergoeding verschuldigd is. Werkgevers zijn voldoende geïnformeerd en gewaarschuwd slapende dienstverbanden te beëindigen, aldus de minister;
  4. ?Het advies van de minister is nog voor 1 januari 2020 slapende dienstverbanden te beëindigen om zodoende de hoge compensatie te behouden;
  1. De langere beslistermijn van zes maanden gaat gelden voor alle gevallen waarin het einde van de 104-weken-wachttijd is gelegen vóór 1 april 2020. Betaling op of na 1 april 2020 maakt een dergelijk geval geen ‘nieuwe aanvraag’, nu de wachttijd beslissend is. 

Zie verder de Tweede Kamerbrief van 13 december 2019