Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Nemen van hap uit donut leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst!

Een supermarktmedewerker wordt door haar werkgever op staande voet ontslagen na het nemen van een hap uit een donut. De kantonrechter is met werkgever van mening dat werknemer hiermee grovelijk haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst heeft geschonden en dat de supermarktorganisatie belang heeft bij strikte handhaving van haar huisregels. Waarom het ontslag op staande voet geen stand hield, lees je in deze blog.

De feiten

Werknemer was in 2000 in dienst getreden bij een grote supermarktorganisatie in de functie van verkoop/kassamedewerker. De supermarkt hanteert een huishoudelijk reglement, waarin (onder andere) een streng verbod wordt gesteld op het zich toe-eigenen van artikelen die niet meer geschikt zijn voor de verkoop. De sanctie die hierop staat gesteld is ontslag op staande voet.

Werknemer had eerder al drie waarschuwingen ontvangen voor het niet op de juiste wijze afrekenen van haar boodschappen en het gebruik van producten uit de winkel zonder toestemming. Vervolgens heeft werknemer een hap genomen van een donutbroodje dat zij niet had aangekocht. Werkgever ontslaat haar op staande voet. Werkgever dient nadien een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in, voor zover het ontslag op staande voet wordt vernietigd. Werknemer verzoekt tot vernietiging van het ontslag.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter acht het gegeven ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Werknemer heeft weliswaar op grove wijze de huisregels van de supermarktorganisatie geschonden en de supermarktorganisatie heeft er belang bij om deze regels strikt toe te passen, maar werknemer is daarentegen reeds 17 jaar in dienst bij werkgever en de financiële gevolgen van een ontslag op staande voet zijn voor werknemer (als alleenstaande ouder) ingrijpend. Gezien haar eenzijdige arbeidsverleden zal het voor haar ook niet eenvoudig zijn een andere baan te vinden. Daarnaast is van belang dat werknemer de donut (die zou worden weggegooid) in het bijzijn van collega’s heeft genuttigd. De arbeidsovereenkomst wordt door de kantonrechter ontbonden wegens ernstige verwijtbaarheid van werknemer. In principe heeft werknemer in dat geval geen recht op de transitievergoeding, maar toch kent de kantonrechter 50% daarvan toe, omdat het om een relatief kleine misstap gaat en deze fout voor werknemer in de privésfeer ernstige consequenties zal hebben.

Zie bijgaande link voor de uitspraak van de kantonrechter.

Bedrijfsreglement

Uit deze uitspraak blijkt maar weer het belang om als werkgever een goed bedrijfsreglement te hebben en om deze regels ook bij werknemers onder de aandacht te brengen. Voor een werknemer moet duidelijk zijn wat de normen zijn en welke consequenties bepaalde gedragingen (overtreding van het bedrijfsreglement) kunnen hebben. In een bedrijfsreglement kunnen allerlei zaken worden beschreven, bijvoorbeeld regels met betrekking tot ziekte en ziekmelding, procedures voor verlof, regels voor personeelsaankopen, voorschriften met betrekking tot internet- en e-mailgebruik, kledingvoorschriften, alcoholgebruik, etc. 

Heeft u nog geen bedrijfsreglement? Wij helpen u graag met een advies op maat
(040 – 2155240 / info@witberghoorn.nl).