Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

SER Ontwerpadvies

SER Ontwerpadvies 21/08| Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving

 De SER heeft vast gesteld dat de kansenongelijkheid toeneemt. Onzeker werk en flexibele arbeidscontracten spelen een belangrijke rol. De SER doet aanbevelingen op drie terreinen. Met betrekking tot het eerste terrein (Arbeidsmarkt, inkomensbeleid en gelijke kansen) valt in het 22 pagina’s tellende rapport het volgende - onder andere - op. Zie link: https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/sociaal-economisch-beleid-2021-2025.pdf

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt de norm. Flexibele arbeidsrelaties (tijdelijke arbeidsovereenkomst, uitzend, oproep en zzp) hebben een plaats op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij piek en ziek, maar moeten niet meer worden gebruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Daarom is het nodig om het gebruik van flexibele arbeidsrelaties beter te regelen.

Oproepovereenkomsten

Oproep- (inclusief nuluren-)contracten worden daarom afgeschaft en vervangen door basiscontracten met ten minste een kwartaalurennorm waardoor het loon van een werknemer voorspelbaar is.

Uitzendovereenkomsten

De SER stelt voor om de markt voor uitzendwerk beter te reguleren en de toegang tot de uitzendmarkt voor te behouden aan betrouwbare uitzendorganisaties. Een belangrijke stap daarin is verplichte certificering van uitzendbureaus. Om de werk- en inkomenszekerheid van uitzendwerknemers te vergroten pleit de SER ervoor om de duur van fase A (het uitzendbeding en het onbeperkt gebruik van tijdelijke contracten en uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht (ULV)), wettelijk vast te stellen op 52 gewerkte weken bij een uitzendwerkgever.

ZZP-ers

Een rechtsvermoeden van werknemerschap heeft te gelden bij een tarief onder het maximumdagloon (30,- a? 35,- euro per uur). Indien de werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het aan de opdrachtgever voor de rechter te bewijzen dat dit niet het geval is.