Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en het kunnen indienen van een ontslagvraag om bedrijfseconomische redenen

Zoals bekend is bij Kamerbrief een noodpakket aan maatregelen afgekondigd. De wetteksten van deze regelingen zijn nog niet gepubliceerd in de Staatscourant.

Desgevraagd bericht UWV dat zij momenteel veel vragen ontvangt over de afbakening tussen de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en het kunnen indienen van een ontslagvraag om bedrijfseconomische redenen bij UWV resp. de gevolgen bij mogelijke samenloop.

UWV is momenteel druk in gesprek met het Ministerie over hoe UWV uitvoering moet geven aan de nieuwe subsidieregeling. Echter zolang de regeling nog niet in de Staatscourant is gepubliceerd kan UWV niet meer informatie verstrekken dan is opgenomen in de Kamerbrief Noodpakket banen en economie van onder meer de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 maart 2020.https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie

Op dit moment is niet aan te geven in hoeverre een beroep op de NOW precies uitwerkt op een eventuele ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen bij UWV. Pas na de publicatie van de regeling NOW in de Staatscourant is hier meer duidelijkheid over te geven.

Zodra de NOW is gepubliceerd, berichten wij u nader.