Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Toets WW-uitkering strenger per 1 januari 2012

 

Vóór 1 januari 2012 was de situatie aldus dat het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd altijd een beëindiging van rechtswege is. In het geval een werknemer een aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst niet accepteerde, was werknemer niet verwijtbaar werkloos. De arbeidsovereenkomst eindigde immers van rechtswege. Hierdoor kwam werknemer gewoon in aanmerking voor een WW-uitkering.

 

Per 1 januari 2012 is hier verandering in gekomen. De wetgever achtte het ongewenst dat een werknemer een verlenging van de arbeidsovereenkomst mag weigeren en toch in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Om deze reden heeft de wetgever de werkloosheidswet aangepast. Aan artikel 24 lid 7 WW is toegevoegd dat als ‘de arbeid is beëindigd of niet voortgezet’ op verzoek van werknemer, werknemer verwijtbaar werkloos is geworden. Een aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst mag een werknemer wel weigeren indien aan de voortzetting zodanige bezwaren zijn verbonden dat voortzetting redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.