Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Wijzigingen wet- en regelgeving

Witberg Hoorn Advocaten streeft ernaar haar relaties zo volledig mogelijk te adviseren op arbeidsrechtelijk gebied. In het kader van onze dienstverlening hebben we dossiers aangelegd met diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen. Dit maakt het het voor u als relatie mogelijk doelgericht te zoeken binnen onze juridische databank.  Het aantal dossiers zal gaandeweg worden uitgebreid.

Op de hoogte blijven?


Inschrijven nieuwsupdates
 

Wijzigingen wet- en regelgeving

Actiepunten voor HR op privacygebied

Er is inmiddels al veel over geschreven en gesproken, maar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat nu écht voor de deur. Per 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de AVG. Nagenoeg iedere organisatie valt onder de AVG. Privacy raakt ook HR afdelingen. In deze update wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste (arbeidsrechtelijke) wijzigingen en de actiepunten voor HR ter voorbereiding op de aanstaande AVG.

Bent u al voorbereid op de vernieuwde Arbowet?

Per 1 juli 2017 worden de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet van kracht. Het belangrijkste doel van deze wet is beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zo veel mogelijk te voorkomen, met name in de vorm van een te hoge werkdruk. Daarnaast wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers vergroot en wordt beoogd de bedrijfsarts een onafhankelijkere positie te geven. In dit artikel geven wij u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en leest u aan welke minimumvereisten het arbodienstverleningscontract dient te voldoen.