Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Werkloosheid

Witberg Hoorn Advocaten streeft ernaar haar relaties zo volledig mogelijk te adviseren op arbeidsrechtelijk gebied. In het kader van onze dienstverlening hebben we dossiers aangelegd met diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen. Dit maakt het het voor u als relatie mogelijk doelgericht te zoeken binnen onze juridische databank.  Het aantal dossiers zal gaandeweg worden uitgebreid.

Op de hoogte blijven?


Inschrijven nieuwsupdates
 

Werkloosheid

NOW Update (1), 31 maart 2020

Op 17 maart j.l. is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vanmorgen bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Noodpakket banen en economie

Dinsdag 17 maart jl. klokke 18:45 uur is als gevolg van het Noodpakket banen en economie, de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt. Daarvoor in de plaats komt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Bovendien is het aanvraagproces door loskoppeling van de WW sterk vereenvoudigd. In tegenstelling tot de wtv worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd en geldt een 100% loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever.