Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Arbeidsovereenkomstenrecht

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsovereenkomstenrecht en alles wat daarmee te maken heeft.

De wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst is neergelegd in Titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). In deze titel wordt het recht ten aanzien van de arbeidsovereenkomst en de zaken die daarmee samenhangen geregeld. 

Zo zijn regels ten aanzien van de navolgende onderwerpen opgenomen:

 • arbeidsovereenkomst;
 • loon;
 • vakantie en verlof;
 • gelijke behandeling
 • bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst (zoals boetebeding, concurrentiebeding, proeftijdbeding)
 • verplichtingen werkgever
 • verplichtingen werknemer
 • arbeidsongeschiktheid
 • overgang van onderneming
 • einde van de arbeidsovereenkomst
 • uitzendovereenkomst

Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten kunnen u als particulier of uw bedrijf uitstekend bijstaan en adviseren ten aanzien van arbeidsovereenkomstenrecht.