Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Reorganisaties

Een werkgever kan besluiten zijn organisatie te gaan reorganiseren. Vaak ontkomt men daarbij niet aan ontslag van personeel. Dit noemt met ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Bedrijfseconomische omstandigheden zijn bijvoorbeeld: 

  • een slechte financiële positie;
  • werkvermindering;
  • organisatorische veranderingen/reorganisatie;
  • technologische veranderingen;
  • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
  • bedrijfsverhuizing; en
  • vervallen van een loonkostensubsidie.

Voor ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische omstandigheden dient een werkgever zich in eerste instantie te wenden tot UWV WERKbedrijf. Nadat UWV WERKbedrijf de ontslagaanvragen volledig ontvangen heeft, worden deze doorgezonden aan de werknemers. Zij worden in de gelegenheid gesteld verweer te voeren. Indien UWV WERKbedrijf dit noodzakelijk vindt, wordt een tweede ronde gevoerd. Tot slot zal UWV WERKbedrijf besluiten of aan werkgever toestemming wordt verleend de arbeidsovereenkomst met de werknemer(s) op te mogen zeggen.

In plaats van een juridische procedure kan met de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen uiteraard ook een WW-vriendelijke beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst worden gesloten waarin afspraken worden gemaakt over de wijze en de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt.

Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij in kwesties waarbij een reorganisatie / ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden speelt en kunnen het gehele traject voor zowel werkgevers als werknemers begeleiden.