Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Sociale plannen

In een sociaal plan worden voorzieningen opgenomen voor werknemers die worden ontslagen wegens ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Geregeld wordt op welke manier de sociale en financiële gevolgen (deels) worden opgevangen voor de werknemers. Een sociaal plan is niet wettelijk verplicht.

Een sociaal plan kan de werkgever overeenkomen met vakbonden en/of de OR cq. ander medezeggenschapsorgaan, maar kan ook door de werkgever eenzijdig worden opgesteld. De wijze waarop een sociaal plan is opgesteld cq. met welke partij een sociaal plan is overeengekomen, bepaalt welke juridische waarde hieraan moet worden toegekend.

Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij in kwesties waarin een sociaal plan aan de orde is. Ook hebben zij ruime ervaring met het opstellen van sociale plannen.