Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Afvloeiingregelingen

Wij zijn gespecialiseerd in ontslagrecht en daaraan gerelateerd afvloeiingsregelingen.

Met een afvloeiingsregeling wordt gedoeld op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst worden alle door partijen gemaakte afspraken ten aanzien van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Omdat de afspraken zijn neergelegd in een vaststellingsovereenkomst hebben de afspraken een sterke mate van binding.

Zaken die in een vaststellingsovereenkomst onder meer kunnen worden geregeld zijn:

  • Moment einde dienstverband
  • Ontslagvergoeding
  • Vergoeding kosten rechtsbijstand / advocaatkosten
  • Vrijstelling van werk
  • Afwikkeling vakantiedagen
  • Budget voor outplacement / volgen opleiding en/of cursus
  • Positief getuigschrift
  • Handelswijze ten aanzien van post-contractuele bedingen zoals een concurrentie en/of relatiebeding,
  • geheimhoudingsbeding en studiekostenbeding
  • Finale kwijting (dat partijen na nakoming van de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben)

Bovendien kan een vaststellingsovereenkomst WW-vriendelijk worden opgesteld, zodat WW-rechten voor een werknemer kunnen worden veiliggesteld. Veelal biedt het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (voor beide partijen) voordelen boven het voeren van een juridische procedure. Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten kunnen u over uw zaak adviseren.