Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Arbeidsongevallen

De werkgever heeft een wettelijke zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Als de werkgever tekortschiet in deze zorgplicht dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn/haar functie heeft geleid, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade grotendeels het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Het is dan ook van belang dat de werkgever tijdig maatregelen neemt die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijdt, zoals het zorgen voor goed materiaal. Ook is het belangrijk dat de werkgever een goede verzekering voor de werknemer afsluit, zodat eventuele schade van werknemer vergoed kan worden.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en daaraan gerelateerd in het adviseren en procederen in geval van arbeidsongevallen.