Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Ontslagvergoedingen

Wij zijn gespecialiseerd in ontslagrecht en daaraan gerelateerd ontslagvergoedingen.

Transitievergoeding
Per 1 juli 2015 is de kantonrechtersformule komen te vervallen en is de transitievergoeding daarvoor in de plaats gekomen.

De transitievergoeding is verschuldigd als een arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd en:

 • door werkgever is opgezegd
 • op verzoek van werkgever door de kantonrechter is ontbonden
 • de arbeidsovereenkomst na een einde van rechtswege op initiatief van werkgever niet wordt voorgezet   

Of:

De arbeidsovereenkomst 24 maanden heeft geduurd en ten gevolge van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever:

 • door werknemer is opgezegd
 • op verzoek van werknemer is ontbonden
 • na een einde van rechtswege op initiatief van werknemer niet aansluitend is voortgezet

Hoogte transitievergoeding:

 • 1/6 maandsalaris per volle periode van 6 maanden gedurende de eerste 10 jaar
 • 1/4 maandsalaris voor elke daaropvolgende volle periode van 6 maanden
 • overgangsregeling tot 1 januari 2020: 1/2 maandsalaris voor elke volle periode van 6 maanden voor werknemers van 50 jaar of ouder voor elk dienstjaar na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar, tenzij sprake is van een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers)
 • overgangsregeling tot 1 januari 2020: bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen ten gevolge van een slechte financiële situatie van werkgever worden de dienstjaren voor 1 mei 2013 buiten beschouwing gelaten
  maximaal € 75.000,-- bruto of een jaarsalaris (als dit hoger is)

Billijke vergoeding
Indien ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen naast de transitievergoeding. Hierbij dient het te gaan om zeer bijzondere omstandigheden.

Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten kunnen u als particulier of uw bedrijf uitstekend bijstaan en adviseren ten aanzien van ontslagvergoedingen.