Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Sociale zekerheid

In arbeidsrechtelijke kwesties is kennis van het sociale zekerheidsrecht essentieel. Zo is bij het beoordelen van de wederzijdse verplichtingen van de werkgever en de arbeidsongeschikte werknemer is kennis van het sociale zekerheidsrecht noodzakelijk. In het kader van de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer is het belangrijk om te weten in welke gevallen UWV een loonsanctie oplegt en hoe dit kan worden voorkomen.

Daarnaast is ook in ontslagkwesties, bijvoorbeeld bij het treffen van een vertrekregeling kennis van het sociale zekerheidsrecht voor zowel de werkgever als de werknemer van belang. Van te voren dient goed te worden bepaald welke consequentie een bepaalde afspraak op de WW, ZW dan wel WIA-uitkering heeft. Indien bij het treffen van een vertrekregeling geen rekening wordt gehouden met het sociale zekerheidsrecht kunnen zowel werkgevers als werknemer te maken krijgen met onverwachte financiële gevolgen, bijvoorbeeld als de werknemer arbeidsongeschikt uit dienst gaat.

Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij in kwesties waarin het sociale zekerheidsrecht aan de orde is.