Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie kan ook op de werkvloer - in allerlei vormen - voorkomen. Daarbij kan het gaan om verbaal geweld, zoals seksistische opmerkingen of intieme vragen over het privéleven, maar ook om lichamelijk gedrag, zoals het ongewenst opzettelijk aanraken van iemand.

In de wet is bepaald dat werkgevers de zorgplicht hebben voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Zo zijn werkgevers verplicht seksuele intimidatie te bestrijden. Ook moeten werkgevers een beleid voeren om seksueel misbruik te voorkomen. Op het moment dat melding wordt gemaakt van seksuele intimidatie dient de werkgever daar direct actie op te ondernemen en een zorgvuldig onderzoek uit te voeren. Laat de werkgever dit na of neemt de werkgever de zorgplicht niet in acht, dan kan de werknemer de werknemer daarop aanspreken en aansprakelijk stellen.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en daaraan gerelateerd in het adviseren en procederen in geval van seksuele intimidatie op de werkvloer.