Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Statutair bestuurder

De statutair bestuurder heeft een bijzondere rechtspositie. De bestuurder heeft zowel een vennootschapsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke rechtsverhouding met de vennootschap. Deze twee verhoudingen dienen ook apart te worden aangegaan.

Om statutair bestuurder van een vennootschap te kunnen worden moet de persoon in kwestie benoemd worden. De benoemingsbevoegdheid ligt in de meeste gevallen bij de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Nadat er door de AVA een benoemingsbesluit is genomen, dient de beoogde statutair bestuurder in te stemmen met de benoeming. Deze instemming is een constitutief vereiste.

Omdat de statutair bestuurder veelal niet enkel leiding geeft aan een vennootschap, maar ook werkzaam is binnen de vennootschap, worden vaak ook afspraken gemaakt over beloning e.d. welke worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 BW.

Voor het beëindigen van de rechtsbetrekking is slechts één handeling vereist. De hoofdregel luidt: het beëindigen van de ene band betekent automatisch ook het einde van de tweede band.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht, waaronder tevens het statutair bestuurderschap. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij in kwesties waarbij het statutair bestuurderschap centraal staat.