Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Beroepsziekten

De officiële definitie van een beroepsziekte (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) is: een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.

De beroepsziekte kan zijn veroorzaakt door het blootstellen aan een gevaarlijke stof op de werkvloer. De werkgever is dan aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt.

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft diverse beroepsziekten geregistreerd, zoals asbestziekten, onder andere mesothelioom en longkanker, burnout en chemische brandwonden.

De werkgever is aansprakelijkheid als de ziekte is veroorzaakt door het werk. Het causaal verband tussen de ziekte en de werkzaamheden van de werknemer moet dan ook worden aangetoond.

Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij in kwesties waarin sprake is van een beroepsziekte.